Pravilnik o korištenju CM Delta loyalty programa

 1. Commercial Multi Development d.o.o. (u daljnjem tekstu i kao CMDelta) kao ekskluzivni distributer i agent trgovačkih marki Gant, Barbour, Vilebrequin, Polo Ralph Lauren, La Martina te Sebago, ovim Pravilnikom utvrđuje način stjecanja i korištenje CM DELTA LOYALTY kartice.
 2. CM DELTA LOYALTY kartica vlasništvo je izdavatelja; odnosno tvrtke Commercial Multi Development d.o.o.; , Radna zona Matulji II, Trtni 78, 51211 Matulji, OIB 37369614027
 3. CM DELTA LOYALTY kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba na čije je ime izdana, uz prethodnu identifikaciju osoblju u trgovini.
 4. CM DELTA LOYALTY kartica ne služi kao sredstvo plaćanja i važeća je od trenutka aktivacije do opoziva.
 5. Korisnikom CM DELTA LOYALTY kartice može postati svaka punoljetna osoba ili pravna osoba koja prethodno obavi kupnju u minimalnom iznosu 2.000 kn jednokratno, na bilo kojem od naših prodajnih mjesta. Kartica postaje aktivna 48 sati od obavljene kupnje.
 6. Korisnik CM DELTA LOYALTY kartice ostvaruje:
  a) 10% popusta na kupnju robe u svakom trenutku, u svim trgovinama u vlasništvu tvrtke Commercial Multi Development d.o.o.
  b) 20% u trenutku kada prijeđe limit kupnje od 20.000 kn u jednoj godini. Navedeni popust kupac ostvaruje za period od godine dana, počevši od dana aktivacije navedenog popusta.
  Napomena: u slučaju da kupac, koji je ostvario pravo na popust od 20%, unutar tekuće godine dana, kada mu vrijedi 20% popust, ne prijeđe limit kupnje od 20.000 kn, u godini koja slijedi vraća se na opciju 10% popusta.
 7. CM DELTA LOYALTY zadržava pravo da u slučaju posebnih oblika prodaje ne kumulira pogodnosti iz Loyalty programa, o čemu će CM Delta izvijestiti na prodajnom mjestu. U tom slučaju, u vrijeme istovremenog postojanja više pogodnosti odnosno posebnih oblika prodaje; kupac sam odabire onu opciju koja je za njega najpovoljnija.
 8. Korisnik CM DELTA LOYALTY kartice obvezan je prilikom plaćanja na blagajni pokazati karticu radi evidentiranja prometa i ostvarivanja pripadajućih popusta. Naknadni upis prometa nije moguć.
 9. Tvrtka Commercial Multi Development d.o.o. jamči tajnost osobnih podataka korisnika CM DELTA LOYALTY programa te se obvezuje iste prikupljati, spremati i koristiti isključivo u svoje interne marketinške i statističke svrhe (ispitivanje učestalosti kupovine, količine i vrste proizvoda).
 10. Korisnik kartice može u svako doba podnijeti pismeni zahtjev za uklanjanje svojih podataka u svrhe trženja i slanja promocijskih materijala.
 11. Ovlaštena osoba u trgovini može provjeriti identitet osobe koja koristi CM DELTA LOYALTY karticu.
 12. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je obvezan nestanak iste prijaviti na jedan od slijedećih načina: poštom na adresu sjedišta tvrtke izdavatelja ili mailom na office@cmdelta.eu
  Korisniku će se dodijeliti nova kartica na koju će biti prebačeni do tada ostvareni promet; dok će ukradena ili izgubljena kartica biti anulirana iz sistema.
 13. Korisnik je obvezan prijaviti i svaku promjenu osobnih podataka.
 14. Commercial Multi Development d.o.o. može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, promijeniti pravila CM DELTA LOYALTY programa ili isključiti iz klupskog programa bilo kojeg korisnika. Tvrtka Commercial Multi Development d.o.o. nije obvezna obrazložiti svoju odluku korisniku, ali će o tome pravovremeno obavijestiti korisnika.
 15. Sve eventualne promjene Pravilnika biti će dostupne u trgovinama i na web stranicama.
 16. Članstvo u CM DELTA LOYALTY programu se može otkazati u bilo kojem trenutku uz pismenu obavijest izdavatelju, koju je potrebno poslati mailom ili poštom na adresu sjedišta; uz obvezu vraćanja kartice. CM DELTA može otkazati kartice neaktivne 24 mjeseca i više.
 17. Potpisom pristupnice korisnik CM DELTA LOYALTY kartice potvrđuje da je upoznat s ovim Pravilnikom te bezuvjetno prihvaća ova pravila.
 18. Svi podaci se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
 19. Ovaj Pravilnik vrijedi od 18.04.2019.